Τραπεζικά Δάνεια

Η διαμεσολάβησή μας στις εγκρίσεις δανείων δεν επιβαρύνει τον πελάτη ούτε από την πλευρά του γραφείου, ούτε από την πλευρά της τράπεζας. Οι υπηρεσίες δε, στα στεγαστικά ιδίως δάνεια, βελτιστοποιούνται με τη σύνταξη του κατάλληλου ασφαλιστηρίου πυρός, σεισμού και οικογενειακής προστασίας λόγω μακράς και συνεχούς εμπειρίας σε θέματα ασφαλιστικής αγοράς.

Διαβάστε άρθρο σχετικά με το bankassurance (ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Εισάγετε τα στοιχεία του δανείου σας και πατήστε το κουμπί "υπολογισμός" για να εμφανιστεί η μηνιαία δόση.

Ποσό δανείου:
Επιτόκιο % (π.χ. 4.2):
Έτη αποπληρωμής:
Μηνιαία δόση:

Στη μηνιαία δόση δεν υπολογίζονται τα ασφάλιστρα και εισφορές που τυχόν θα συμπεριλαμβάνονται στην τελική δόση.

Εγγραφή στο Newsletter μας